خدمات پس از فروش


خدمات پس از فروش

قابلیت های نرم افزار "خدمات پس از فروش" گروه نرم افزاری شیز

 • پذیرش سرویس داخلی و سرویس های ویژه برای مشتریان
 • انتقال سرویس به نمایندگان و دفاتر منطقه ای برای سرویس سریع از طریق کالسنتر
 • مدیریت قطعات در سرویس از قبیل ارتباط قطعه به محصول ، قطعه مصرفی نسبت به فاکتور خرید از دفتر مرکزی یا خرید داخلی ، سریال قطعات داغی و ارتباط سرویس قطعات محصولات
 • مدیریت های زمانی برای کارهای انجام شده و در حال انجام مانند زمان تماس مشتری تا زمان انتقال به سرویسکار ، تعمیر ، تحویل و ارجاع کار
 • دسترسی به سوابق سریال ها و قطعات مصرفی برای محصولات و کنترل آنها
 • سیستم انتقال کار به سرویس کار و کنترل عملکرد و پیگیری کار
 • سیستم انتقال کار به نمایندگان خدمات و کنترل عملکرد و پیگیری کار
 • قابلیت نظرسنجی سرویس های انجام شده یا در حال انجام
 • دسترسی به درخت محصول از نام برند تا شماره فنی و ضریب مصرف قطعات مصرف شده در محصول همراه با نقشه و سرویس مانوئل ها
 • دسترسی به تعیین کدهای خرابی از نوع خرابی شاخه های مربوط به علت خرابی و نوع محصول تا تخمین زمان و قیمت به همراه فایل های عکس
 • طبقه بندی اجرت ها بر اساس گارانتی و غیر گارانتی و جداسازی عملکردها و سرویس در یک فاکتور
 • ارسال کدهای کالا و محصولات ، قطعات و کدهای اجرت به نمایندگان جهت یک پارچه سازی کل سیستم
 • ثبت ، کنترل و پیگیری فاکتورهای نمایندگان
 • کنترل بر نحوه انتقال کار به تکنسین ها داخلی و نحوه نتقال کار به نمایندگان
 • کنترل وضعیت نمایندگان
 • انتقال سرویس به تکنسین از طریق SMS ، Email از طریق کالسنتر و دفاتر منطقه ای
 • ارتباط سرویس و خدمات به انبار خدمات
 • کنترل قطعات مصرفی نماینده با قطعات ارسالی به نماینده
 • کارتابل سیستمی روابط عمومی ( دریافتی ، ارسالی ، پیگیری و پیش نویس و ... )
 • بیش از 50 مدل گزارش و نمودارهای مدیریتی و تحلیلی از نوع سرویس ، گروه محصول ، نوع تماس ، ارجاع دهنده و عملکرد نهایی و ...


نوشته شده در تاریخ 1395/09/23 توسط مدير نظرات(4)

ارسال نظر

عبارت بالا را وارد کنید:


مصطفی سامعی

امکانات نرم افزار شما عالی است.

مدير

سپاسگزارم

پاسخ دادن

عبارت بالا را وارد کنید:


محمد علی نژاد

برای شرکت های بازرگانی کارایی خوبی دارد.

محمدی

دقیقا درست می فرمایید

پاسخ دادن

عبارت بالا را وارد کنید: