کارتابل الکترونیکی


کارتابل الکترونیکی

 • امكان تعريف كارتابل در قالب كاربران و ساختار سازماني
 • تعريف ميزان دسترسي به كارتابلها
 • امكان تعريف كارتابل جانشين و تفويض اختيار
 • امكان قبل كردن و باز كردن كارتابل توسط كاربر
 • ارجاع از كارتابل به كارتابل با كارتابلهاي ديگر (ارجاع گروهي) با امكان معرفي نوع و تاريخ پيگيري
 • نمايش كليه ارجاع به كارتابل به صورت اتوماتيك با تفكيك ارجاعات جديد و در دست اقدام
 • ثبت هامش هاي عمومي براي مشاهده كليه طرفهاي ارجاع در كارتابل و يا هامش اختصاصي براي كارتابل ها بطور جداگانه
 • نمايش هامش هاي نوشته شده براي ارجاع
 • بايگاني ارجاع در پرونده مربوطه
 •  ارجاع به كارتابل ديگري با امكان بايگاني يك كپي در پرونده مورد نظر
 •  فيلتر اطلاعات ثبت شده در كارتابل
 •  سيستم كارتابل امكان نمايش كليه فرمهاي ساير سيستم ها مانند حسابداري مالي ، انبار و ... افزون بر نامه هاي وارده و صادره و مكاتبات داخلي را دارد.
 •  امكان ارجاع گروهي
 •  امكان نوشتن هامش با انتخاب از ليست كلمات ثابت و استفاده از قلم نوري
 •  امكان ارتباط با كليه سيستم هاي تعريف شده مانند حسابداري مالي ، انبار و .... را دارد.
 •  اعلام تعداد روزهاي باقي مانده جهت پيگيري و ارسال پاسخ
 •  امكان ثبت يادداشت براي پيگيريهاي مختلف جهت اطلاع كاربر و ارجاع دهنده
 •  پيگيري ارجاع دهنده جهت مشاهده اقدامات انجام شده توسط ارجاع شونده با امكان مجدد
 •  امكان پيگيري كارتابل هاي زير مجموعه توسط مديران با توجه به ساختار سازماني
 • اعلام صوتي ورودي ها به كارتابل به استفاده كننده توسط سيستم


نوشته شده در تاریخ 1395/09/23 توسط مدير نظرات(0)

ارسال نظر

عبارت بالا را وارد کنید: