حقوق و دستمزد


حقوق و دستمزد    در سازمانها و موسسات مختلف روشهای متنوعی جهت انجام محاسبات و پرداخت حقوق و مزایا وجود دارد برخی روشها منطبق بر الگوهای رسمی و قانونی و برخی دیگر وفق نیازها و شرایط خاص سازمان توسعه یافته اند. از آنجایی که در یک سازمان چندین الگو و روش محاسباتی برای گروه های مختلف پرسنل به کار گرفته می شود. انجام محاسبات وفق الگوهای مختلف مورد نظر سازمان، سرعت در انجام محاسبات، انجام محاسبه بصورت دقیق و تحویل انواع گزارشها و فایلهای خروجی به سازمانهای ذیربط از دغدغه های اساسی کارشناسان و مدیران بخش حقوق و دستمزد می باشد. به روز بودن، انعطاف در طراحی و پیاده سازی قوانین و فرمولهای محاسباتی و سهولت کاربری این نرم افزار از اهمیت بسزایی برخوردار است. نرم افزار حقوق و دستمزد شیز با امکان تعریف انواع پارامترهای محاسباتی برای عوامل حقوق و تعیین فرمولاسیون دلخواه جهت کلیه عوامل به تفکیک ردیفهای استخدامی و ارائه گزارشهای متنوع انتخابی شایسته جهت پوشش نیازهای شما در این حوزه می باشد.

    ثبت اطلاعات پرسنل:
    • ثبت اطلاعات شناسنامه ای پرسنل شامل تاریخ و محل صدور، شماره شناسنامه ، کد ملی و غیره ...
    • امکان ثبت اطلاعات ملیتی، مذهبی و دینی پرسنل در سیستم
    • امکان ثبت اطلاعات محل سکونت، وضعیت تاهل
    • ثبت تاریخ شروع به کار پرسنل
    • امکان ثبت شماره پرونده بایگانی پرسنل
    • امکان اضافه کردن پیوست برای هر پرسنل به صورت مجزا
    • امکان انتخاب پیوست به صورت الحاق از فایل و یا اسکن فایل
    • امکان مشاهده و چاپ فایل های ضمیمه شده با قابلیت بزرگنمایی
    • امکان معرفی افراد تحت تکفل به عنوان نسبتهای فامیلی با قابلیت مشخص کردن وضعیت تاهل ، تعلق یا عدم تعلق مزایا به هر کدام
    • امکان حذف و ابطال افراد تحت تکفل برای کاربرانی که دارای دسترسی می باشند.
    • امکان ثبت و نگهداری سوابق تحصیلی پرسنل به تفکیک نوع مدرک، مقطع، رشته تحصیلی و غیره
    • امکان جستجو با امکان جستجو بر اساس نام خانوادگی، وضعیت استخدامی، استان محل خدمت و غیره
    وضعیت ماهیانه پرسنل:
    • امکان مشخص کردن وضعیت پرداخت حقوق و مزایای پرسنل به صورت مجزا برای هر ماه
    • امکان معرفی فرد به سیستم جهت پرداخت بوسیله شماره پرسنلی
    • امکان درج پیام خصوصی برای هر پرسنل در فیش حقوقی
    • امکان معرفی مرکز هزینه مورد استفاده برای هر پرسنل
    • امکان ثبت احکام حقوقی پرسنل جهت استفاده در محاسبات بعدی
    • امکان ثبت اطلاعات تاریخ شروع و خاتمه همکاری پرسنل
    • امکان مشاهده وضعیت افراد تحت تکفل هر پرسنل برای هر ماه به صورت مجزا
    • امکان مشاهده وضعیت محاسبه حقوق و مزایای پرسنل برای هر ماه به صورت مجزا
    سوابق ماه های پرداخت:
    • امکان تعریف ماه جدید پرداخت به سیستم بر اساس یک ماه خاص
    • امکان حذف ماه پرداخت ایجاد شده برای کاربرانی که دارای دسترسی می باشند.
    • امکان تغییرحالت ماه پرداخت به یکی ازحالات درحال جمع آوری اطلاعات، درحال محاسبه حقوق و در حال پرداخت
    پارامتر ها:
    • امکان درج پیام عمومی برای پرسنل در فیش حقوقی
    • امکان مشخص کردن کد عامل حقوقی حقوق مشمول مالیات و مالیات برای سیستم
    • امکان معرفی حساب بانکی به سیستم
    عوامل حقوقی:
    • امکان معرفی عوامل نامحدود حقوقی موثر در پرداخت ها برای هر ماه به صورت مجزا
    • امکان مشخص کردن مستمر و یا غیر مستمر بودن عوامل در پرداخت ها
    • امکان مشخص کردن ترتیب نمایش عامل در فیش حقوقی
    • امکان مشخص کردن طبقه مورد نظر جهت محاسبه برای هر عامل
    • امکان تعریف و اصلاح فرمول های محاسباتی برای هر عامل
    • امکان مشاهده و استفاده از لیست عوامل مورد نیاز جهت استفاده در فرمول های محاسباتی
    • امکان مشاهده نتیجه محاسبات انجام شده بر اساس فرمول برای هر عامل به صورت مجزا
    • امکان حذف و ایجاد یک عامل برای کاربرانی که دارای دسترسی می باشند.
    • امکان جستجو و جستجو بر اساس نوع عامل، وضعیت حقوق بگیری و طبقه بندی
    • امکان مشخص کردن تعلق عوامل به پرسنل بر اساس وضعیت حقوق بگیران
    • امکان مشخص نمودن فرمول محاسبه متغیر اضافه تا هزار برای سیستم
    • امکان مشخص نمودن وضعیت کسر حق بیمه برای هر پرسنل
    • امکان ثبت گروهی معرفی افراد جهت کسر بیمه به سیستم
    • امکان معرفی پرسنل جهت کسر مالیات به سیستم
    • امکان تعریف کارکرد پرسنل برای سیستم به صورت تک به تک و یا گروهی
    • امکان تعریف ساعات اضافه کار، کسری کار، روز های ماموریت و ... به سیستم
    محاسبه حقوق:
    • محاسبه حقوق با قابلیت جستجو بر اساس طبقه بندی، شماره پرسنلی، نوع حقوق بگیران و مرکز هزینه
    • امکان برگشت از محاسبه در صورت نیاز به تغییر و یا محاسبه مجدد
    وام و کسور مستمر:
    • امکان تخصیص وام به پرسنل و کسر اقساط آنها به صورت اتوماتیک
    • امکان معرفی ماه شروع کسر اقساط به سیستم
    • امکان مشخص کردن وضعیت کسر وام بر اساس شرایط برای سیستم
    • امکان معرفی یک ماه خاص به سیستم جهت عدم کسر ماه در آن ماه
    • امکان ثبت پرداخت وام خارج از سیستم برای هر پرسنل وام گیرنده
    • امکان مشاهده تعداد اقساط پرداختی و مجموع پرداختی هر پرسنل برای وام دریافتی
    • امکان تعریف کسور مستمر برای هر پرسنل با قابلیت مشخص کردن نوع کسور، تعداد ماه های کسر مبلغ، مبلغ قابل کسر و مشخص کردن تاریخ شروع کسر
    تهیه فایل بیمه ، بانک، مالیات:
    • امکان تهیه دیسکت بانک با فرمت قابل قبول برای بانک های مختلف
    • امکان جستجوینگ در تهیه دیسکت بانک بر اساس شماره پرسنلی، وضعیت حقوق بگیران و مرکز هزینه
    • امکان تهیه فایل بیمه جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی با توجه به شعبه بیمه و شماره پرسنلی
    • امکان تهیه فایل مالیات بر اساس شماره پرسنلی و یا نوع حقوق بگیران در فایل اکسل
    گزارشات:
    • امکان مشاهده و چاپ لیست های حقوق،بیمه و پرداختی با قابلیت جستجو بر اساس شماره پرسنلی، حساب بانکی، طبقه بندی، شعبات بیمه و یا انواع حقوق بگیران
    • امکان انتقال اطلاعات به فایل های اکسل، ورد و غیره
    • امکان انتخاب ترتیب نمایش لیست بر اساس کد پرسنلی و یا نام پرسنلی
    • امکان مشاهده و چاپ فیش های حقوق پرسنل قابل جستجو بر اساس شماره پرسنلی با قابلیت انتخاب نوع نمایش به ترتیب کد پرسنلی و یا نام
    • امکان ارسال فیش حقوقی با فرمت ورد و یا پی دی اف از طریق ایمیل
    • امکان انتقال اطلاعات به فرمت های ورد، اکسل، اچ تی ام ال و غیره
    • امکان ارائه گزارش لیست کسور اقساط وام ها با قابلیت جستجو بر اساس نوع وام، شماره پرسنلی، وضعیت کسر، مرکز هزینه و انواع حقوق بگیران
    • امکان انتخاب ترتیب نمایش بر اساس شماره وام ، نام وام، وام های با مانده و یا همه وام ها
    • امکان انتقال اطلاعات به فایل ورد، اکسل و غیره
    • ارئه گزارش هزینه حقوق سالیانه بر اساس تعداد پرسنل انتخابی و ماه دلخواه با قابلیت محاسبه و نمایش به صورت سالیانه و ماهیانه
    • ارائه گزارش لیست پرداخت حق ماموریت پرسنل با قابلیت انتخاب ترتیب بر اساس نام و یا شماره پرسنلی و تنظیم نوع نمایش به صورت لیست، خلاصه، فیش و یا دیسکت


نوشته شده در تاریخ 1395/09/23 توسط مدير نظرات(0)

ارسال نظر

عبارت بالا را وارد کنید: