چرا باید ما بر روی نرم افزار CRM سرمایه گذاری کنیم؟


چرا باید ما بر روی نرم افزار CRM سرمایه گذاری کنیم؟

کسب و کارهای که از نرم افزارهای CRM به شیوه درست استفاده کرده اند، با اثرات زیر رو به رو شده اند:

41 % درصد افزایش درآمد به ازای هر کارمند فروش

300% افزایش نرخ تبدیل سرنخ به مشتری

27% بهبود در نگهداری مشتریان فعلی

23% کاهش در هزینه های بازاریابی

 

همین آمارها مسبب آن شده است که در سال 2012 حدود 55 درصد از کسب و کارهای کوچک و متوسط از CRM استفاده نمایند در حالیکه این رقم در سال 2010 فقط 34 درصد بوده است.


نوشته شده در تاریخ 1395/12/08 توسط مدير نظرات(0)

ارسال نظر

عبارت بالا را وارد کنید: