اموال و دارایی های ثابت


اموال و دارایی های ثابت

 • نگهداري اطلاعات اموال و دارائيها مانند شماره برچسب ، نام دارايي و ...
 • تعريف انواع داراييها مانند اموال منقول و غير منقول
 • تعريف وضعيت دارايي مانند مشهود و نامشهود
 • گروه بندي اموال بر اساس گروه هاي اصلي و فرعي
 • امكان تعريف انواع طبقه بندي دارايي بر اساس دستورالعمل هاي وزارت دارايي
 • امكان تعريف انواع ويژگيهاي يك دارايي بر اساس طبقه بندي آن
 • ثبت محل نگهداري دارايي نظير ساختمان ، طبقه ،‌ واحد ، اطاق ، مركز هزينه ، پروژه و تحويل گيرنده
 • امكان ثبت انواع هزينه هاي انجام شده در ارتباط با اموال به تفكيك هزينه هاي اساسي و فرعي
 • ثبت اطلاعات حسابداري اموال مانند حساب هاي هزينه و ذخيره ، نوع محاسبه استهلاك و نرخ استهلاك
 • نمايش استهلاك هاي محاسبه شده به تفكيك سال
 • نگهداري اطلاعات مربوط به نقل و انتقال اموال
 • امكان تهيه صورتجلسه تغيير و تحول اموال نظير فروش و بركناري ، سرقت ، آتش سوزي و ...
 • امكان ثبت اطلاعات حاصل از بازديد امين اموال از اموال
 • ارائه انواع گزارشات متنوع مانند
 • ليست داراييها بصورت كلي
 • ليست داراييها به تفكيك محل استقرار و تحويل گيرندگان
 • ليست داراييهاي فروش رفته
 • ليست داراييهاي مستهلك شده
 • ليست اموال به تفكيك طبقه بندي اموال
 • ليست داراييهاي مفقودي ، اهدايي ، سرقتي ، فروش رفته و ...
 • و ...


نوشته شده در تاریخ 1395/12/11 توسط مدير نظرات(1)

ارسال نظر

عبارت بالا را وارد کنید:


پاسخ دادن

عبارت بالا را وارد کنید: