سفارشات خارجی


سفارشات خارجی

سیستم سفارشات خارجی به‌عنوان بخشی از سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت شیز، با ثبت سوابق خرید، محاسبه‌ بهای تمام شده‌ی خرید خارجی و ارائه گزارش‌های دقیق، ابزار مناسبی را در اختیار مدیران سازمان قرار می‌دهد تا فعالیت‌های خرید و تأمین موجودی سازمان از خارج از کشور را به خوبی تجزیه و تحلیل و ساماندهی کنند. همچنین این سیستم به مدیران کمک می‌کند تا مدت زمان انجام مراحل مختلف و دلایل تاخیر احتمالی خریدهای خارجی را به دقت کنترل کرده و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌ مناسبی داشته باشند.