نمایندگی


نمایندگی گروه نرم افزاری شیز

پایبندی به ارزشهای بنیادی، منشور اخلاقی و اصول و قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران و شرکت شیز
برخورداری از دانش و تجربه کافی درزمینه فروش، آموزش و پشتیبانی محصولات نرم‌افزاری
دارا بودن نیروهای کافی با تخصصهای مرتبط
برخورداری از شرایط محیطی و مکانی مناسب
فعالیت بعنوان عامل فروش شیزحداقل بمدت ۶ ماه
شرکت در آزمون فنی نرم‌افزارهای شیز و کسب امتیاز لازم
عدم همکاری با سایر شرکتهایی که نرم‌افزارهای مشابه شیز عرضه میکنند