صفحه نخست > عاملیت و نمایندگی

نمایندگی و عاملیت


شرایط اعطای نمایندگی

این نوع نمایندگی ویژه اشخاص حقوقی میباشد که در آن فروش، آموزش و پشتیبانی محصول  برعهده نماینده میباشد.

  • پایبندی به ارزشهای بنیادی، منشور اخلاقی و اصول و قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران و شرکت شیز
  • برخورداری از دانش و تجربه کافی درزمینه فروش، آموزش و پشتیبانی محصولات نرم‌افزاری
  • دارا بودن نیروهای کافی با تخصصهای مرتبط
  • برخورداری از شرایط محیطی و مکانی مناسب
  • فعالیت بعنوان عامل فروش شیز حداقل بمدت ۶ ماه
  • شرکت در آزمون فنی نرم‌افزارهای شیز و کسب امتیاز لازم
  • عدم همکاری با سایر شرکتهایی که نرم‌افزارهای مشابه شیز عرضه میکنند