صفحه نخست > درباره ما

درباره گروه نرم افزاری شیز


درباره گروه نرم افزاری شیز

جهش پژوه نگر در یک نگاه

گروه نرم افزاری شیز( شبکه یکپارچه زرین) از سال 1372 در حوزه سيستم ها و نرم افزارهای اداری ، مالي و مدیریتي فعاليت مينماید و تحت شماره 285965 در اداره ثبت شرکتهای تهران ثیت گردیده است .سیستم های این شرکت تحت شماره شناسایي 300093 در شورای عالي انفورماتيك ثبت و همچنین دارای گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیک و عضو امور صنفی رایانه نیز می باشد. محصول قدرتمند شیز به منظور پاسخگویی به رفع نیازهای سازمانها و واحدهای تجاری با تکیه بر تجربیات بدست آمده از طرح های متعدد مشاوره ای ، نصب و راه اندازی و متناسب با شرایط و نیازهای بومی مشتریان به همت تیم توانای نظری و فنی خود تهیه گردیده است. عوامل اصلی در افزایش مزیت و توانایی نرم افزار شیز ، اجرای عملیات پشتیبانی و افزایش قابلیت اطمینان کارکرد سیستم ، برای مشتری می باشد..