نرم افزار حسابداری مالی

سیستم یکپارچه مالی، مدیریتی، اداری، بازرگانی و تولیدی شیز

ویژگی های نرم افزار حسابداری مالی

image

حسابداری مالی اصلی ترین و موثرترین بخش حسابداری در سازمانها است.
نتیجه نهایی فرایند حسابداری مالی ارائه اطلاعات مالی دقیق ، به موقع و جامع به استفاده کنندگان از این اطلاعات شامل استفاده کنندگان درون سازمان و برون سازمانی در قالب گزارشات وضعیت مالی از جمله ترازنامه ، صورت سود و زیان و منابع و مصارف وجوه نقد میباشد.
توان ارائه گزارشهای تحلیلی از وضعیت فعالیت بخش های مختلف سازمان و فراهم آوردن اطلاعات اقتصادی لازم برای تصمیم گیری آگاهانه به وسیله استفاده کنندگان آن اطلاعات از جمله وظایف حسابداری مالی میباشد.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای